Nie opublikowano jeszcze żadnej treści na stronie głównej.

Pump Technology

home and garden industry, water supply, housing and public, agriculture, water and sewage, heating and DHW, integrated metering and disinfection, pressure tank and more...

Heating Technology

gas boilers and solid fuel heaters, radiators, heat exchangers, heating pumps, solar panels, photovoltaic, drivers, chimney systems, CO and CUW underfloor heating

Irrigation Systems

static and rotary sprinklers, controllers, solenoid valves, drip lines and hoses, pipes, valve boxes, emitters, drippers, micro sprinklers, field sprinklers, land water, tripods

Water Purification

mechanical filters, cold and hot water softeners, iron removers, manganese removers, household osmosis, osmosis industrial, housing, inserts, metering pumps, UV lamps, special filters

 

Specialized Products

professional valves, electromagnetic safety, anti-pollution and regulatory vents, solenoid valves, rainwater solutions, industrial fittings

Ingenuity and Inspiration

fountains and curtain coolers, aesthetic pleasing, practical applications

Ingenuity and Inspiration

"AQUA - Grupa SBS"

ul. Marii Skłodowskiej-Curie 25
   65-124 Zielona Góra

Telefon: +48 68 456 76 08
Fax: +48 68 456 76 03
E-mail: sekretariat@aqua.net.pl

Godziny otwarcia:

pn-pt: 07:00 - 16:00
sob: 08:00 - 14:00


Projekt współfinansowany ze środków europejskich

 

Firma "AQUA - Grupa SBS" sp. z o.o. otrzymała dofinansowanie na realizację projektu:

Automatyzacja procesów biznesowych pomiędzy partnerami w zakresie logistyki i finansów system B2B "AQUA - Business flow platform".

Wniosek o dofinansowanie nr WND-POIG.08.02.00-08-004/13 w ramach:

  • Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013
  • Działanie 8.2: Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B
  • Oś priorytetowa 8 : Społeczeństwo informacyjne ? zwiększenie innowacyjności gospodarki.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.  Fundusze europejskie ? dla rozwoju Innowacyjnej Gospodarki.

"Dotacje na innowacje" - "Inwestujemy w waszą przyszłość"