Projekt B2B

Jesteś tutaj

Automatyzacja procesów biznesowych pomiędzy partnerami w zakresie logistyki i finansów system B2B ?AQUA ? Business flow platform?

 

Przedmiotem zamówienia jest całościowa realizacja projektu polegająca na wdrożeniu platformy wymiany danych typu Business to Business, automatyzującej procesy wymiany informacji pomiędzy wnioskodawcą i jego Partnerami w zakresie określonych potrzeb biznesowych. Realizacja projektu przewiduje stworzenie środowiska systemowego dla potrzeb funkcjonowania platformy B2B i obejmie obszary procesów biznesowych, które zachodzą pomiędzy firmą "AQUA-Grupa SBS" Sp. z.o.o i jej partnerami. Pozwoli ponadto na powiązanie współpracy z partnerami w zakresie procesów zachodzących w strukturze organizacyjnej wszystkich podmiotów zaangażowanych w projekt. Celem przewidzianych do wdrożenia rozwiązań w zakresie B2B, jest usprawnienie wszystkich tych procesów, które wiążą się z wymianą między wnioskodawcą, a partnerami oraz ich efektywne połączenie w sposób elektroniczny, co bezpośrednio i wymiernie podniesie efektywność wzajemnej współpracy. Spółka przewiduje, że elektroniczne rozwiązania platformy B2B zinformatyzują i zautomatyzują, dzięki narzędziom IT, wymianę biznesową oraz gospodarkę firmy, poprzez:

 • integrację (koordynację) 5 procesów biznesowych za pomocą systemu informatycznego,
 • integrację aplikacji pracujących na różnych platformach systemowych,
 • integrację właściwości, funkcjonalności i zgromadzonej wiedzy zawartych w wielu aplikacjach,
 • integrację zasobów wewnętrznych przedsiębiorstwa z otoczeniem (Internet),
 • integrację baz danych,
 • integrację baz danych z aplikacjami.

 

Dzięki wykorzystaniu narzędzi platformy B2B, automatyzacji ulegnie przepływ informacji i procesów biznesowych związanych z generowaniem przez odbiorców zamówień, ich realizacją ? w tym produkcją wyrobów i ich sprzedażą do Partnerów. Poprzez zbudowanie mechanizmów elektronicznej wymiany danych i informacji, połączone zostaną 3 systemy informatyczne, to jest system Streamsoft Prestiż "AQUA-Grupa SBS" Sp.z.o.o i systemy dwóch partnerów, zwiększając tym samym efektywność przedsiębiorstwa w kluczowych obszarach takich jak: obsługa zamówień i reklamacji, obsługa indywidualnych rabatów dla zamawiających, wymiana dokumentów handlowych, śledzenie statusów zamówień. Partnerami uczestniczącymi w realizacji projektu są kluczowi odbiorcy produktów Spółki, firmy: SBS sp. z o.o. oraz PSA sp. z o.o. System ten oprócz usprawnienia i uproszczenia komunikacji pomiędzy zamawiającym a Partnerami, zapewnia także ograniczenie kosztów obsługi zamówień. Równie istotne jest zapewnienie wysokiej jakości informacji zarządczej, dzięki wykorzystaniu w ramach ERP modułu Business Intelligence i rozbudowanych możliwości raportowania.

Platforma zawierać będzie 3 systemy B2B w postaci:

 • system ERP/B2B - moduł ERP jako zaawansowane oprogramowanie B2B wraz z interfejsami dla B2B tj. system ujednolicający bazy produktowe, analizujący optymalny zakup pod proces realizacji produkcji i zamówień od odbiorców. W wyniku jego wdrożenia zostaną usprawnione następujące procesy biznesowe: proces realizacji zamówień, proces sprzedaży, proces promocji, proces wymiany informacji. Wszystkie te działania prowadzą do przyśpieszenia procesu obsługi klienta zwiększając jego satysfakcję, jak również obniżenia kosztów związanych z logistyczną obsługą firmy, czego wynikiem jest konkurencyjna cena końcowa produktów i usług.
 • mechanizm elektronicznej wymiany danych EDI ? jako uniwersalnego, wspólnego dla wszystkich partnerów handlowych rozwiązania EDI stanowiącego zarówno medium komunikacji w zakresie elektronicznych dokumentów biznesowych, jak również swoiste archiwum dla handlowej korespondencji pomiędzy Wnioskodawcą a Partnerami.
 • mechanizm realizacji zamówień internetowych B2B, jako narzędzie umożliwiające wystawienie oraz udostępnienie do podglądu dokumentów Partnerom zarejestrowanym w bazie systemu ERP/B2B.                


Projekt współfinansowany ze środków europejskich

 

Firma "AQUA - Grupa SBS" sp. z o.o. otrzymała dofinansowanie na realizację projektu:

Automatyzacja procesów biznesowych pomiędzy partnerami w zakresie logistyki i finansów system B2B "AQUA - Business flow platform".

Wniosek o dofinansowanie nr WND-POIG.08.02.00-08-004/13 w ramach:

 • Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013
 • Działanie 8.2: Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B
 • Oś priorytetowa 8 : Społeczeństwo informacyjne ? zwiększenie innowacyjności gospodarki.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.  Fundusze europejskie ? dla rozwoju Innowacyjnej Gospodarki.

"Dotacje na innowacje" - "Inwestujemy w waszą przyszłość"

"AQUA - Grupa SBS"

ul. Marii Skłodowskiej-Curie 25
   65-124 Zielona Góra

Telefon: +48 68 456 76 08
Fax: +48 68 456 76 03
E-mail: sekretariat@aqua.net.pl

Godziny otwarcia:

pn-pt: 07:00 - 16:00
sob: 08:00 - 14:00


Projekt współfinansowany ze środków europejskich

 

Firma "AQUA - Grupa SBS" sp. z o.o. otrzymała dofinansowanie na realizację projektu:

Automatyzacja procesów biznesowych pomiędzy partnerami w zakresie logistyki i finansów system B2B "AQUA - Business flow platform".

Wniosek o dofinansowanie nr WND-POIG.08.02.00-08-004/13 w ramach:

 • Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013
 • Działanie 8.2: Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B
 • Oś priorytetowa 8 : Społeczeństwo informacyjne ? zwiększenie innowacyjności gospodarki.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.  Fundusze europejskie ? dla rozwoju Innowacyjnej Gospodarki.

"Dotacje na innowacje" - "Inwestujemy w waszą przyszłość"